isəvilik

isəvilik
is. köhn. İsa dininə mənsub olma; xristianlıq, xaçpərəstlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Roubenka Vilík — (Valteřice,Чехия) Категория отеля: Адрес: Valteřice 17, Valteřice, 512 36, Чехия …   Каталог отелей

  • bədəvilik — is. Köçərilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dairəvilik — is. Dairəvi şeyin halı; dəyirmilik, girdəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünyəvilik — is. Dünyaya aid olma, dünya ilə bağlı olma; dini olmama, dinlə əlaqəsi olmama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürəvilik — is. Kürə şəklində olma, şara oxşama; girdəlik, kürəşəkillilik, kürəvarilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləvilik — is. Kütləvi mahiyyət daşıma, kütləvi olma, bütün kütləyə aid olma; populyarlıq. Ədəbiyyatın kütləviliyi. Maarifin kütləviliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qələvilik — is. kim. Bir maddənin qələvi ilə doyma dərəcəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səciyyəvilik — is. Məhz bir şəxsə, bir şeyə, bir dövrə, bir hadisəyə xas olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əfsanəvilik — is. Əfsanəvi olma, qeyriadilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ənənəvilik — is. Ənənə mahiyyətində olma, ənənə kimi nəsildən nəslə keçmə. Adətlərin ənənəviliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”